Trường mầm non Bình Chuẩn tổ chức chuyên đề cấp trường, do hai đồng chí Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thị Hồng Thu phí hiệu trưởng làm giảng viên. Qua buổ tập huấn các đồng chí CBGV đã nắm vững kiến thức trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ hằng ngày.