Trường Mầm non Bình Chuẩn, huyện Con Cuông tổ chức cho trẻ tham quan trường Tiểu học Bình Chuẩn, một điểm trường lẻ ở vùng đặc biệt khó khăn nhưng có môi trường xanh sạch đẹp, có.nhiều cây xanh tỏa bóng mát, sân trường sạch sẽ.