Sáng hôm nay, ngày 30/3/2020 BGH và BCH Công đoàn Trường Mầm Non Bình Chuẩn tham gia lao động vệ sinh phòng chống dịch covid-19 tại Trường Trung Cấp Dạy Nghề Huyện Con Cuông