Ngày 05/02/2020 đơn vị Trường Mầm Non Bình Chuẩn tổ chức tuyên truyền, vệ sinh phòng chống dịch bệnh Virut CORONA