Ngày 19/02 trường MN Bình Chuẩn tiếp tục vệ sinh môi trường nhóm lớp và phun thuốc khử trung đồ dùng, đồ chơi phòng chống dịch CORONA